"Kocha się za nic. Nie istnieje żaden powód do miłości." Paulo Coelho