"Chodzi­liśmy nie szu­kając się, ale wiedząc, że chodzi­my po to, żeby się zna­leźć." Julio Cortázar