"Dzieci mają wręcz cudowną moc, aby zmieniać się we wszystko, w co tylko zapragną" Jean Cocteau